Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu Türkiye – kısaca EEBST – derneğimiz tarafından her sene düzenlenen uluslararası bir ekoloji-evrim sempozyum serisidir.
2014 yılından bu yana düzenlenmekte olan bu sempozyumun amacı, ekoloji ve evrimsel biyoloji alanında araştırma yapan bilim insanlarını ve bu gruplar arasındaki etkileşimi ve iletişimi kolaylaştırmak için bu alanlarda aktif olarak çalışan öğrencileri bir araya getirmektir. Ayrıca bu toplantı ekoloji ve evrimsel biyolojideki bilimsel faaliyetleri genişletmeyi ve alandaki mevcut bilgilere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için EEBST internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sempozyuma her sene destek veren çağrılı konuşmacılara Onur Üyeliği teklif edilir. Yıldız işareti (*) onur üyeliği teklif edilen ve kabul eden kişileri göstermektedir.

Onur Üyesi: Ekoloji ya da Evrimsel Biyoloji bilim dallarının gelişimi için çaba harcamış ve harcamakta olup bilimsel faaliyet yürütmeyen veya derneğe maddi ve manevi katkıda bulunan ancak üye olamayacak durumda olan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyesi olabilirler. Onur üyelerinin Genel Kurul’da seçme, seçilme hakkı ve aidat ödeme yükümlülüğü yoktur. Yönetmelik, yönerge ve benzeri diğer mevzuat ile ayrıca kısıtlanmadıkça Asıl üyelere tanınan diğer haklardan faydalanabilirler.