3. Doğa Bilimlerinde R Programlamaya Giriş Çalıştayı

       Doğa Bilimlerinde R Programlamaya Giriş çalıştayının üçüncüsü bu yıl 5-6 Eylül 2022 tarihlerinde, saat 9:00-18:00 arası, EEBST 2022 öncesi  Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya 7 farklı üniversiteden 18 kişi katıldı. İçeriği çok kısaca R programlamaya temel giriş, homojen ve heterojen veri yapıları, loop ve if ifadeleri ve son olarak da görselleştirmeden oluşan çalıştayın katılımcıların çoğunluğunu doktora öğrencileri ve kadınlar oluşturdu.