Üye profili: 

Dernek üyeleri arasında 2016 başı itibariyle evrimsel biyolog ve ekologlar benzer oranlardadır. Üyelerin yarısı Türkiye’de, yarısı da yurtdışında çalışan, çoğunlukla genç araştırmacılardır.

Kısa tarihçe:

Ekoloji ve evrimsel biyoloji alanlarında çalışan genç araştırmacıları kapsayacak, bilimsel işbirliğini geliştirme amaçlı bir ağ kurma girişimimiz 2008 yılında başlamıştı.

“Evoeko” isimli e-posta listesi aracılığıyla bir araya gelerek, 2009 yılında İTÜ’de ilk evrim ve ekoloji çalıştayımızı gerçekleştirdik. Bunu 2011 yılında ODTÜ ve 2012’de İstanbul Üniversitesi, 2015’te ise ODTÜ Mersin’de gerçekleşen çalıştaylar izledi.

Grubumuz birkaç yıl içinde yüze yakın üyeye ulaştı. Grubun genişlemesi üzerine 2015 yılı başında dernekleşmeye karar verdik. 2015 yazında Ankara’da Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği kuruldu.

Faaliyetler:

Grubumuz üyeleri arasında işbirliğini artırmaya dönül çalıştaylar haricinde, iki tip faaliyet daha yürütmekteyiz.

Uluslararası sempozyumlar: 2014 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi’nde ilk Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu’nu (EEBST) gerçekleştirdik. Bunu 2015’te ODTÜ’nün evsahipliğini yaptığı sempozyum izledi. 2016’daki üçüncü sempozyum ise Hacettepe’de gerçekleşecek.

Yaz ve kış okulları: 2013 yılından beri grubumuz üyelerinin başını çektiği, özellikle lisansüstü öğrencilere dönük bir dizi yaz ve kış okulu düzenlenmiştir.

Geçmiş faaliyetlerimizin ayrıntılı bilgisine şuradan ulaşabilirsiniz.

Gelecek faaliyetlerimiz ve duyuruları ise şuradan takip edebilirsiniz.