Covid-19 salgını ile ilgili Moleküler Biyoloji Derneği ile birlikte üyelerimizi temsilen elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu aşağıdaki dilekçe ile ilgili mercilere bildirdiğimizi paylaşmak isteriz:

“T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINA,

COVID-19 pandemisinin devam ettiği koşullarda bilim dünyası virüsün tanınması, yayılmasının önlenmesi ve hastalığın tedavisi konusunda yoğun çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda son 3 ay içinde dünya çapında 600 SARS-Cov-2 (HCov-19) virüs suşuna ait genom dizisi yayımlanmıştır. Öte yandan şu ana kadar Türkiye’den herhangi bir SARS-Cov-2 genom dizisi yayımlanmamıştır ve Türkiye’de hangi suş veya suşların var olduğu bilinmemektedir. Türkiye’de mevcut teknolojik altyapı ile virüs genomlarının dizilenmesi ve bu verinin analizini yapabilecek uzman birikimi bulunmaktadır.

SARS-Cov-2 genomlarının evrimsel analizi birçok alanda değerli bilgi sağlamaktadır. Bu tip evrimsel genom analizi sayesinde virüs suşlarının kökeni ve biyolojik değişimleri belirlenebilmekte, ayrıca virüsün yayılımına dair öngörüsel modeller geliştirilebilmektedir. COVID-19 salgınını kontrol etmeye yönelik Bakanlık kapsamında yürütülebilecek bir genom analizi çalışmasının aciliyetini vurgular, iki dernek bünyesinde bulunan uzman evrimsel biyologların, ekologların ve moleküler biyologların laboratuvar çalışmaları ve hesaplamalı veri analizi yoluyla bu çalışmaya destek olmaya hazır olduğunu bildiririz.

Buna ek olarak, COVID-19 pandemi krizinde toplumun tüm paydaşlarının katkı sağlaması gerektiği görüşünü taşıyan iki dernek üyelerimiz adına Bakanlığımızın ihtiyaç duyacağı moleküler biyoloji ve genetik testleri hakkında danışmanlık, moleküler testlerin uygulanacağı merkezlerde çalışacak uzman gönüllüler ve çeşitli tanı kitlerinin birbiri ile kıyaslamasını yaparak en doğru kitlerin seçilmesi için bağımsız denetçi olarak görev almaya hazır bulunduğumuzu dikkatinize sunmak isteriz.

Saygılarımızla,
Anıl Soyumert Ertürk & Nesrin Özören
Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği Başkanı & Moleküler Biyoloji Derneği Başkanı”