Ecology and Evolutionary Biology Symposium, Turkey 

Tarih: Temmuz 8-10, 2020

Yer: Koç Üniversitesi

Tüm ilgili araştırmacıların katılımına açıktır. Etkinlik uluslararası olup, dili İngilizcedir.

Etkinlik websayfası: http://eebst.org

Evrimsel Genombilim Kış Okulu, 2020

Tarih: Ocak 13-17, 2020

Yer: Ege Üniversitesi, İzmir

2. Doğa Bilimlerinde R Programlamaya Giriş Çalıştayı

Tarih: Ocak 30-31, 2020

Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Uluslararası Sempozyumlar

Ekoloji ve Evrim Çalıştayları

Yaz ve Kış Okulları

Toplum için Bilim Etkinlikleri