Evrim Biyolojisinde Matematiksel ve Hesaplamalı Modellemeye Giriş Çalıştayı

“Evrim Biyolojisinde Matematiksel ve Hesaplamalı Modellemeye Giriş” başlıklı EEBST çalıştayı İstanbul Üniversitesi’nde 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden toplam 24 öğrenci ve doktora sonrası araştırmacı katıldı. Murat Tuğrul tarafından verilen kuramsal dersler evrimsel biyolojide modelleme yaklaşımlarına genel bir bakışı, popülasyon genetiğinde mutasyon-seçilim-sürüklenme dinamiklerini, seçilim değerleri modellenmesi ile yaşlanma ve demografi alanında stokastik modellemesini kapsadı. Öğleden sonraki oturumlarda katılımcılar, bir boyutta rastgele yürüyüşlerin ve alel frekansının popülasyonlardaki evrimini simüle etmeye yönelik kodlama pratiği de gerçekleştirdiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir