Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği Öğrenci Başarı Ödülleri

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği (EkoEvo), Türkiye’de yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiş seçkin araştırmaları kutlamak amacıyla 2017 yılından başlayarak her sene yüksek lisans tezi, doktora tezi ve makale ödülü verecektir.

Ödül başvuruları EkoEvo yönetim kurulu tarafından her sene başında ilan edilen son tarihe kadar ogrenciodulu@googlegroups.com adresine gönderilebilir. Ödüller her sene EkoEvo tarafından düzenlenen Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu öncesinde açıklanır. Ödüller sempozyum sırasında yapılan özel bir oturumda ödül alan araştırmacıların sunumları sonrasında verilir. Bir kategoride ödül alan kişi aynı ödüle bir daha başvuramaz. Bir kişi her sene sadece bir alanda ödül alabilir.

  1. En iyi yüksek lisans tezi ödülü: Türkiye’deki üniversitelerden herhangi birisinde ekoloji ve/veya evrimsel biyoloji alanında, başvuru son tarihinden önce iki senelik zaman aralığında bitirilmiş tezler arasından seçilir.
  2. En iyi Doktora tezi ödülü: Türkiye’deki üniversitelerden herhangi birisinde ekoloji ve/veya evrimsel biyoloji alanında, başvuru son tarihinden önce iki senelik zaman aralığında bitirilmiş tezler arasından seçilir.
  3. En iyi öğrenci makalesi ödülü: Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde kayıtlı bir öğrenci (lisans, yüksek lisans, ya da doktora) tarafından ekoloji ve/veya evrimsel biyoloji alanında yürütülmüş ve ilk yazarı (ya da ortak ilk yazarı) öğrenci olacak şekilde uluslararası saygın bir bilimsel dergide basılmış makaleler arasından seçilir. Makalelerin dergi tarafından kabul edildikleri tarihin (elektronik olarak ulaşılabilir olduğu), başvuru son tarihinden önceki iki senelik zaman aralığında olması gerekir. Yayının özgün araştırma olması beklenir, derleme tarzı makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Başvurmak için aşağıdaki belgeleri her yıl ilan edilen son tarihe kadar ogrenciodulu@googlegroups.com adresine göndermek yeterlidir. Daha fazla bilgiye https://ekoevo.org/ogrenci_odulu/ adresinden ulaşılabilir.

Tez ödüllerine başvurmak için: Aday kendisini adaylık mektubu (link) yolu ile aday gösterebilir.

  • Adaylık mektubu
  • Tez
  • Adayın özgeçmişi

Makale ödülü için: Aday kendisini adaylık mektubu (link) yolu ile aday gösterebilir.

  • Adaylık mektubu (adayın çalışmaya katkısı ve çalışmanın önemi ayrıntılandırılmalıdır)
  • Makalenin Türkçe kısa bir özeti (bilgili ama alanda uzman olmayan bir okuyucuya hitaben)
  • Makale
  • Adayın özgeçmişi

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Ödül afişini orjinal boyutlarda indirmek için tıklayınız..

Komite Üyeleri

Elizabeth Hemond, Bahçeşehir Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Kahraman İpekdal, Ahi Evran Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Erol Akçay, Pennsylvania Üniversitesi, Biyoloji Bölümü