Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı, 2017

“Türkiye’de Evrim Eğitimi ve Halka Yaygınlaştırılması” konulu öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik bu çalıştay etkinliği Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde (BBMTBM), 25-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında 3 gün boyunca gerçekleştirilmiştir. Etkinlik panel ve seminerler, çalıştaylar ve orta eğitim öğrencilerine pilot eğitimler içermiştir.

Etkinliğin amaçları:

  • evrim konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi,
  • konuyla ilgili bilimsel literatürdeki güncel bilgilerin aktarılması,
  • bilimsel bakış açısının yaygınlaştırılması,
  • evrim anlatımının farklı faaliyetlerle daha etkili ve verimli hale getirilmesi,

olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda evrim konusunda ve evrim öğretiminde uzman bilim insanları ile öğretmenler arasındaki etkileşim arttırılarak, toplum ile bilim insanları arasındaki bağ güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

ÇALIŞTAY KİTAPÇIĞINI İNDİRİN!

Çalıştay sunumlarının ve etkinliklerinin metinlerini içeren Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı Kitapçığı’na buradan erişebilirsiniz. Etkinliğin ayrıntılı programına da buradan ulaşılabilir.

KATILIMCILAR ve PROGRAM:

Etkinlik kapsamında, ilk gün içinde katılımcılara panel ve seminerlerden oluşan eğitim verilmiş, ikinci gün evrim eğitiminde uygulanabilecek faaliyetler çalıştay şeklinde geliştirilmiş, üçüncü günde ise belirlenen faaliyetler, katılımcılar tarafından orta eğitim öğrencilerine pilot eğitim biçiminde uygulanmıştır. Etkinlikte Tuncay Dogan, Kahraman İpekdal, Aytekin Tan, Zelal Özgür Durmuş, Efe Sezgin ve Mehmet Somel sunumlar yapmıştır.

Etkinliğe 5 ilden gelen ve çoğunluğu fen bilgisi öğretmeni olan 18 eğitimci katılmıştır. Ayrıca 10 öğrenci etkinliğin son günündeki pilot eğitimlerde yer almıştır.

Etkinlik tüm katılımcılar için ücretsiz gerçekleşmiştir.

DÜZENLEYİCİLER ve DESTEKÇİLER:

Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi – Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi (BB-MTBM) ve Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği (EKOEVO) ortak etkinliği olarak gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğin organizasyon komitesinde

  • Tülin Çetin (Bornova Belediyesi, Dost Bilimevi – Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, İzmir)
  • Dilek Koptekin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)
  • Murat Tuğrul (Children’s Cancer Research Institute, Vienna, Austria

arkadaşlarımız yer almışlardır.

Avrupa Evrimsel Biyoloji Derneği (European Society for Evolutionary Biology, ESEB) etkinliğe “Outreach Fund Project” Programı kapsamında maddi destek sunmuştur.