Üyelik Formu

Aşağıdaki online formu doldurarak derneğimize üye olabilirsiniz.
DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY
REFERANSLAR (Dernek tüzüğü uyarınca, aday üyenin en az iki dernek üyesi tarafından tavsiye edilmesi gerekmektedir)
REFERENCES (Society bylaws require each applicant to be recommended by a minimum of two members).
Adı Soyadı / Name Surname(Gerekli)
Dernek Üyesi-1 / Member No. 1
Dernek Üyesi-2 / Member No. 2
ONAYLIYORUM(Gerekli)
Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği’nin tüzüğünü okudum ve kabul ettim. Sunduğum bilgilerin doğruluğunu beyan eder, derneğe üyeliğimin kabulü için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Hereby I apply for membership of the Ecology and Evolutionary Biology Society of Turkey. I confirm the accuracy of the information above and declare that I have read and accept the bylaws of the Ecology and Evolutionary Biology Society of Turkey.
DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY