Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği (EkoEvo) 2017 yılından bu yana Türkiye’de yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiş seçkin araştırmaları yüksek lisans tezi, doktora tezi ve makale olmak üzere üç ayrı kategoride ödüllendirmektedir.

Ödül başvuruları EkoEvo Yönetim Kurulu tarafından her sene başında ilan edilen son başvuru tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmelidir. Ödüller her sene EkoEvo tarafından düzenlenen Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu öncesinde açıklanır. Ödüller sempozyum sırasında yapılan özel bir oturumda ödül alan araştırmacıların sunumları sonrasında verilir. Bir kategoride ödül alan kişi aynı ödüle bir daha başvuramaz. Bir kişi her sene sadece bir kategoride ödül alabilir.

  1. En İyi Yüksek Lisans Tez Ödülü: Türkiye’deki üniversitelerden herhangi birinde ekoloji ve/veya evrimsel biyoloji alanında, son başvuru tarihinden önceki iki senelik zaman aralığında bitirilmiş tezler arasından seçilir.
  2. En İyi Doktora Tez Ödülü: Türkiye’deki üniversitelerden herhangi birinde ekoloji ve/veya evrimsel biyoloji alanında, son başvuru tarihinden önceki iki senelik zaman aralığında bitirilmiş tezler arasından seçilir.
  3. En İyi Makale Ödülü: Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde kayıtlı bir öğrenci (lisans, yüksek lisans ya da doktora) tarafından ekoloji ve/veya evrimsel biyoloji alanında yürütülmüş ve ilk yazarı (ya da ortak ilk yazarı) öğrenci olacak şekilde uluslararası saygın bir bilimsel dergide basılmış makaleler arasından seçilir. Makalelerin dergi tarafından kabul edildikleri tarih (elektronik olarak ulaşılabilir olduğu), son başvuru tarihinden önceki iki senelik zaman aralığında olmalıdır. Yayının özgün araştırma olması beklenir; derlemeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru için aşağıda belirtilen belgeleri her yıl ilan edilen son başvuru tarihine kadar [email protected] adresine göndermek yeterlidir.

Tez ödüllerine başvurmak için gerekli belgeler:

  • Adaylık mektubu
  • Tez
  • Adayın özgeçmişi

Makale ödülü için gerekli belgeler:

  • Adaylık mektubu (adayın çalışmaya katkısı ve çalışmanın önemi ayrıntılandırılmalıdır)
  • Makalenin Türkçe kısa bir özeti (bilgili ama alanda uzman olmayan bir okuyucuya hitaben)
  • Makale
  • Adayın özgeçmişi

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.