T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenmesi planlanan lise biyoloji dersi öğretim programı hakkında açıklama

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenmesi planlanan lise biyoloji dersi öğretim programı hakkında açıklama…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Lise Müfredatı”nda yapmayı planladığı değişikliklere ait bazı görseller çeşitli platformlarda dolaşıma girmiştir. Dolaşıma sokulan içeriklerden anlaşıldığı kadarıyla, “Biyoloji Dersinin Öğretim Programı’nın Temel Felsefesi ve Özel Amaçları” kısmında, biyoloji alanındaki bilimsel bilgi birikimi ile ilgisi olmayan ve biyoloji dersinin yapıtaşı olması gereken evrim kavramını göz ardı eden “kusursuz düzen”, “yaratılışın muhteşem tasarımları”, “tabiatın… hikmeti” gibi ifadeler eğitimin dayanması gereken nesnel bakıştan uzaktır. Bu gibi ifadelerin çağdaş biyoloji biliminin bilgi birikimi göz önünde bulundurulduğunda ileriye değil, geriye götüren bir anlayışa denk düştüğünü düşünmekteyiz. Tersine mükemmel olmadığı, tamamlanmış olmadığı için değişen, evrilen doğa algısının yerleşmesi gerekiyor.

Bilimin konusu olmayan “yaratılış” kavramının, biyoloji gibi bir temel bilim dalının öğretim programının temel felsefesini betimleyen bir metinde yer alması, 21. yüzyılın çağdaş, laik ve bilimsel eğitim anlayışı ile_çelişmektedir.

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği olarak, geçmişte olduğu gibi, bugün de biyoloji eğitimine yapılan bu tür bilim dışı müdahalelerin karşısında olduğumuzu ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etme gereği duyuyoruz. Biyoloji ders programının tüm unsurlarının bilimsel temele dayanan bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği

İndirmek için