Matematiksel Evrim 2013

Matematiksel Evrim

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği (EkoEvo) tarafından 9-15 Eylül tarihleri arasında İzmir-Şirince Matematik köyünde gerçekleştirilen etkinlik programı  dört günlük bir çalıştay sonrasında iki günlük bir sempozyumla tamamlanmıştır.

 

Etkinliğin çalıştay kısmında araştırmacı 9 eğitmen tarafından farklı eğitim alanlarından (biyoloji, genetik, fizik, matematik, bilgisayar, vs.) 26 öğrenciye Popülasyon Genetiği, Evrimsel Ekoloji, Moleküler Evrim, Türleşme gibi konularda kuramsal dersler verilirken evrimde matematiksel modelleme üzerine proje grupları oluşturulmuş ve çalıştay sonunda öğrenciler proje sunumlarını yapmışlardır.

Etkinliğin sempozyum kısmında eğitmen ve öğrencilere ek olarak yurtiçi ve yurtdışından 14 araştırmacı  daha katılmıştır. Sempozyum sırasında 17  sözlü sunum ve 13 poster sunumu yapılmıştır.
Ayrıntılı bilgi için https://matematikselevrim.org/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Üniversitelerinde Lisans Öğretimindeki Ekoloji ve Evrim Ders Müfredatlarının İncelenmesi

Türkiye Üniversitelerinde Lisans Öğretimindeki Ekoloji ve Evrim Ders Müfredatlarının İncelenmesi

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği (EkoEvo), Türkiye’deki üniversitelerde lisans öğretiminde ekoloji ve evrim öğretiminin durumunu incelemek ve bu konularla ilgili derslerde kullanılan/kullanılma potansiyeli olan Türkiye’de yapılmış bilimsel çalışmalardan örnekleri derlemek amacıyla bir çalışma yürütmektedir.

Çalışmanın Amacı ve İçeriği

Türkiye’de farklı üniversitelerin fakülte ve bölümlerinde, ekoloji ve evrim derslerinin statüsü, müfredatı ve içeriği çeşitlilik göstermektedir. Bu derslerin uluslararası kalitede öğretim için zorunlu statüde olmasının gerektiği bölümlerin (Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyolojik Antropoloji vb.) bazılarında bu dersler seçmeli olarak verilmekte ya da hiç verilmemekte, ayrıca her bölümün kendi öğretim programından ötürü ders saatleri, dersin verildiği dönem ve ders içerik ayrıntıları farklılık göstermektedir. Çalışmanın birinci amacı, Türkiye’nin farklı üniversite, fakülte ve bölümlerinde verilen ekoloji ve evrim derslerinin durumu ve içerikleri ile ilgili bir veritabanı oluşturmak ve genel durumu özetleyen bir rapor hazırlamaktır.

Çalışmanın ikinci amacı ise; verilen derslerin niteliğini artıracak eğitim materyali derlemektir. İlgili bölümlerde ekoloji ve evrim derslerinin sorumlusu olan öğretim elemanları, yabancı dilde yazılmış ya da yabancı dilden Türkçe’ye çevrilmiş ders kitaplarını sıklıkla ana ders materyali olarak kullanmaktadır. Bunun sonucunda derslerdeki konuların anlatımında örnekler yurt dışından (bazen de Türkiye’de yayılış göstermeyen) örnekler üzerinden verilmektedir. Oysa ki, ülke sınırları içerisinde ekoloji ve evrim konularında çalışan çok sayıda araştırmacının kendi çalışmalarından elde ettikleri bulguların bu derslerde yerel örnek olarak kullanılma potansiyeli vardır. Derslerde yerel coğrafyada yürütülen araştırmalardan örnekler kullanılması, hem öğrencilerin genel olarak konuya ilgilerini artırmak, hem de uzun vadede, söz konusu araştırma programlarının sürekliliğini sağlamak adına son derece önemlidir. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de verilmekte olan ekoloji ve evrim derslerinde kullanılan yerel örnekler, derneğimizin internet sitesi altında ortak bir havuzda toplanacak ve açık erişimli olarak ilgililerin kullanımına açılacaktır. Bu çalışmanın sonuçlarının açık erişimli olarak kullanıma açılması, Türkiye’deki ekoloji ve evrim öğretiminin kalitesini arttıracak ve bu alanlarda araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi için faydalı olacaktır. Üretilen derleme Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği’ne ait olacaktır.

Çalışmanın ilk çıktıları olan ekoloji ve evrim derslerinde kullanılan kaynak kitaplara ve yerel örneklere aşağıdaki dosya üzerinden ulaşılabilmektedir.

EkoEvo Evrim ve Ekoloji Müfredat Çalışması Ön Sonuçları

Çalışmaya dair soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız.
Dr. Begüm Uzun
Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği
Yenimahalle/Ankara
Mobil: +90 506 1311687
e-mail: [email protected]